NVT - KHỐI 6 - (IC3) - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2019-2020)

32 câu 35 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC KIỂM TRA 45 PHÚT HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Đình Hải 6/4

Trần Đình Hải 6/4

HẠNG

2

Số điểm 100%

TÔ KHẢ HÂN

TÔ KHẢ HÂN

HẠNG

1

Số điểm 125%

Trần Đình Truong

Trần Đình Truong

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Trần Đình Truong

  Số điểm: 100%

 • 05

  Trần Đình Hải 6/4

  Số điểm: 100%

 • 06

  Trần Đình Truong

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Thuý Hồng

olaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tinh Phong

hola ;;;;;;;;;;;;;;

Nhật Hào Phan

hello everyone!!

Shinatsu Edward

ủa mọi người
125% là sao zậy

Trunghieu Nguyen

noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trunghieu Nguyen

tức như cức trôi sông

Trunghieu Nguyen

1 câu nữa thôi

Minh Nguyen

Được 59g 32 câu

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan