NVT - KHỐI 6 - (IC3) - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2019-2020)

32 câu 35 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC KIỂM TRA 45 PHÚT HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Galaxa Tom

Galaxa Tom

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:38

TÔ KHẢ HÂN

TÔ KHẢ HÂN

HẠNG

1

Số điểm 125%

Thời gian làm 00:02:15

Trần Đình Truong

Trần Đình Truong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

 • 04

  Trần Đình Truong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:41

 • 05

  Galaxa Tom

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:41

 • 06

  Trần Đình Truong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:41

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nghia Than

Be Truc yeu be phuong dau roi

trần dần

Tui làm 2p giây được 28 câu

Phú Võ Thành

củ cải gì thế

Hao Nhien Truong

phuong said: be truc cute cua phuong

Hao Nhien Truong

cai beeep gi the]

Nguyen Công Anh Tú

ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Khánh Vy Phan

may nguoi nay gia danh tui ne:,(

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan