NVT - KHỐI 6 - (IC3) - ÔN TẬP HKI (2019-2020)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP  HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan Chí Hiếu

Phan Chí Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:01

Phan Chí Hiếu

Phan Chí Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:01

Phan Chí Hiếu

Phan Chí Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:06

 • 04

  Phan Chí Hiếu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 05

  Phan Chí Hiếu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 06

  Phan Chí Hiếu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan