NVN - KHỐI 8 - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2019-2020)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKI

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thục Đoan

Nguyễn Thục Đoan

HẠNG

2

Số điểm 100%

Hideyo Trần

Hideyo Trần

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hideyo Trần

Hideyo Trần

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

 • 04

  Hideyo Trần II

  Số điểm: 97.50%

 • 05

  Tùng Trần

  Số điểm: 97.50%

 • 06

  Hideyo Trần

  Số điểm: 97.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Trần Huy

B4-13
B4-48

Nghi Nguyen

grthregf5trtrrggherdgfrher

dũngct

mình xin lỗi bạn khoa lần nữa

Duy Quách

.


...

.......

dũngct

con khoa ngu

dũngct

xin lỗi bạn Khoa vì đã chửi bạn khoa

Nghi Nguyen

cac em noi gi vay?

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan