NGHỀ THCS - ĐỀ THI 2016

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP NGHỀ THCS 2016

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đặng Minh Ngọc

Đặng Minh Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Marionne Dawson

Marionne Dawson

HẠNG

1

Số điểm 100%

quyen ngo

quyen ngo

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Harry

  Số điểm: 100%

 • 05

  Quyên Võ

  Số điểm: 100%

 • 06

  Binh Tran

  Số điểm: 100%