NGHỀ THCS - ĐỀ THI 2015

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP NGHỀ THCS 2015

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Việt Thành

Phạm Việt Thành

HẠNG

2

Số điểm 100%

Phạm Việt Thành

Phạm Việt Thành

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phạm Việt Thành

Phạm Việt Thành

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Phạm Việt Thành

  Số điểm: 100%

 • 05

  Marionne Dawson

  Số điểm: 100%

 • 06

  Marionne Dawson

  Số điểm: 100%