KHỐI 9 - (BÀI 4) - TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ

25 câu 25 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC BÀI 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:21

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:18

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:24

 • 04

  Anh Thu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:43

 • 05

  Anh Thu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 06

  Anh Thu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan