KHỐI 9 - (BÀI 3) - TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET

20 câu 20 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC BÀI 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

 • 06

  elephy

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Lâm Quốc Khang

SAo lam bai ko thay ket qa vay thay

chosssss

game la deeeeeeee

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan