KHỐI 9 - (BÀI 2) - MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

20 câu 20 phút

Trạng thái:

ôN TẬP KIẾN THỨC BÀI 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  KV

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Min Supi

lũ phản động :))

lop 81

cái j v hack ah

Phi Dz

SAo bạn KV ko nhường vị trí cho ai vậy thầy, con hạng 8 cũng muốn lên bảng xếp hạng cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhanh đẹp tuyệt
trần của con. Buồn qá thầy ơi :((

chosssss

con hang nhat truong ne thay

Lâm Quốc Khang

SAo bạn thảo nguyên ko nhường vị trí cho ai vậy thầy, con hạng 8 cũng muốn lên bảng xếp hạng cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhanh đẹp tuyệ trần của con. Buồn qá thầy ơi :((

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan