KHỐI 9 - (BÀI 1) - TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH

29 câu 30 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC BÀI 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

xRezvor abc

xRezvor abc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:15

Gia Huy Trần

Gia Huy Trần

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:14

xRezvor abc

xRezvor abc

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  xRezvor abc

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Gia Huy Trần

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Hằng Lê

treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Trả lời Thích

duy le nguyen hoang

may nguoi nay gioi gheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Trả lời Thích

duy le nguyen hoang

ye yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Trả lời Thích

hvn lop82

trang web that hay va bo ich

Trả lời Thích

Kid the Phantom thief

Tôi là Đệ nhất Quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần, Cố vấn Tối cao của Tổng thống Đô Nan Trum.

Trả lời 1 thích

hvn lop82

bài học rất hay

Trả lời Thích

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan