KHỐI 9 - (BÀI 1) - TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH

29 câu 30 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC BÀI 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

xRezvor abc

xRezvor abc

HẠNG

2

Số điểm 100%

Trần Gia Huy

Trần Gia Huy

HẠNG

1

Số điểm 100%

xRezvor abc

xRezvor abc

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  xRezvor abc

  Số điểm: 100%

 • 05

  Trần Gia Huy

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
duy le nguyen hoang

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo gggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttt qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............................................................................................................;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//////////////////////////////////////////.......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''''''[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]njjjjsyyyyyyyyfffffffffffbbbbbbbbybilqqqqqqqqqqqqqqqqqqcyyyyyyyyyyyybbbbbbbteeeeeeeeeenzuuuuuuuuuuuuuuuuuu```````````````````````````````````````````````````````1111111111111111111111111111``````````````````````````2222222222222222222222222`````````````````````````````````33333333333333333333333333````````````````````````44444444444444444444444444444```````````````````````55555555555555555555555555555555555555```````````````````````````````````````````````666666666666666666666666666666666666`````````````````````````````````````77777777777777777777777777777777``````````````````````8888888888888888888``````````````````````````````999999999999999999999999999999999999````````````````````````````````````````````101010101010101010101010101010101010101010010010101010101010101010101010101010101010101...........10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 HELLO HOW AND YOU......................... AM PH.................................................

Hằng Lê

treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

duy le nguyen hoang

may nguoi nay gioi gheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

duy le nguyen hoang

ye yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

hvn lop82

trang web that hay va bo ich

Kid the Phantom thief

Tôi là Đệ nhất Quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần, Cố vấn Tối cao của Tổng thống Đô Nan Trum.

Nguyễn Vũ Tuấn Anh

mày chửi thề là tao bắn mày á !!! :))))))))

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan