KHỐI 8 - TIN HỌC NGHỀ - MICROSOFT EXCEL 2010 (PRACTICE 2 - LT)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP MICROSOFT EXCEL 2010

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Thanh Vũ

Tô Thanh Vũ

HẠNG

2

Số điểm 77.50%

Tô Thanh Vũ

Tô Thanh Vũ

HẠNG

1

Số điểm 77.50%

Tô Thanh Vũ

Tô Thanh Vũ

HẠNG

3

Số điểm 77.50%

 • 04

  Tô Thanh Vũ

  Số điểm: 77.50%

 • 05

  duong le quang

  Số điểm: 77.50%

 • 06

  duong le quang

  Số điểm: 77.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan