KHỐI 8 - TIN HỌC NGHỀ - MICROSOFT EXCEL 2010 (PRACTICE 1 - TH)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP NGHỀ TIN HỌC KHỐI 8 PHẦN MICROSOFT EXCEL 2010 (CÂU HỎI THỰC HÀNH)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Khu�

Minh Khu�

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 2700

Huỳnh Tiến Thịnh

Huỳnh Tiến Thịnh

HẠNG

1

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 1708

Huỳnh Tiến Thịnh

Huỳnh Tiến Thịnh

HẠNG

3

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 2598

 • 04

  bách nguyễn xuân

  Số điểm: 77.50%

  Thời gian làm: 1802 phút

 • 05

  Hương Giang

  Số điểm: 77.50%

  Thời gian làm: 1811 phút

 • 06

  Huy Tuấn Bùi Nguyễn

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 886 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan