KHÔI 8 - TIN HỌC NGHỀ - KHỐI 8 - ĐỀ THI 1

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Yến Bình

Yến Bình

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Yến Bình

Yến Bình

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hàng Gia Hân

Hàng Gia Hân

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

 • 04

  Hàng Gia Hân

  Số điểm: 97.50%

 • 05

  Hàng Gia Hân

  Số điểm: 97.50%

 • 06

  Hàng Gia Hân

  Số điểm: 97.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan