KHỐI 8 - ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS - ĐỀ 9

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quan Tran Luu Manh

Quan Tran Luu Manh

HẠNG

2

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 00:03:10

HongThinh Luong

HongThinh Luong

HẠNG

1

Số điểm 87.50%

Thời gian làm 00:17:24

Yến Nhi Ksor Nguyễn

Yến Nhi Ksor Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 00:13:18

 • 04

  Quyên Võ

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 00:08:23

 • 05

  tâm nguyễn

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:13:36

 • 06

  anhhuy pham

  Số điểm: 67.50%

  Thời gian làm: 00:14:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan