KHỐI 8 - ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS - ĐỀ 5

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quan Tran Luu Manh

Quan Tran Luu Manh

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:15:56

Quốc Huy Đỗ

Quốc Huy Đỗ

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:06:59

Thanh Huy Nhật Huy

Thanh Huy Nhật Huy

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:35:01

 • 04

  lop 81

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 00:08:00

 • 05

  lop 81

  Số điểm: 72.50%

  Thời gian làm: 00:17:04

 • 06

  lop 81

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:04:32

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan