KHỐI 8 - ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS - ĐỀ 4

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP NGHỀ TIN HỌC THCS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

2

Số điểm 5%

Thời gian làm 88

pro tv

pro tv

HẠNG

1

Số điểm 30%

Thời gian làm 85

Bao Doduc

Bao Doduc

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan