KHỐI 8 - ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS - ĐỀ 4

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP NGHỀ TIN HỌC THCS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quan Tran Luu Manh

Quan Tran Luu Manh

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:11:51

Quốc Huy Đỗ

Quốc Huy Đỗ

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:07:46

quyen ngo

quyen ngo

HẠNG

3

Số điểm 77.50%

Thời gian làm 00:15:30

 • 04

  Đinh Tiến Dũng

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:11:56

 • 05

  Nhi Phạm

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:12:08

 • 06

  Phan Gia Bảo

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:16:47

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan