KHỐI 8 - ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS - ĐỀ 10

40 câu 45 phút

Trạng thái:

KHỐI 8 - ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THCS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

HongThinh Luong

HongThinh Luong

HẠNG

2

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 00:18:23

Quan Tran Luu Manh

Quan Tran Luu Manh

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:11:44

HongThinh Luong

HongThinh Luong

HẠNG

3

Số điểm 77.50%

Thời gian làm 00:05:56

 • 04

  HongThinh Luong

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:06:25

 • 05

  HongThinh Luong

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:06:39

 • 06

  HongThinh Luong

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:07:52

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan