KHỐI 8 - ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT HKI (2019 - 2020)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT HKI

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

trần dần

trần dần

HẠNG

2

Số điểm 82.50%

Thời gian làm 00:13:16

Phạm Việt Thành

Phạm Việt Thành

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:09:50

Quỳnh Giao

Quỳnh Giao

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:07:48

 • 04

  An Trần Thu

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:04:52

 • 05

  Phạm Thanh Hà

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:15:03

 • 06

  Khoa Don

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:05:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan