KHỐI 7 - ÔN TẬP KIỂM TRA HKII

40 câu 45 phút

Trạng thái:

TỔNG HỢP KIẾN THỨC HKII KHỐI 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan Minh Khôi

Phan Minh Khôi

HẠNG

2

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:06:37

Phan Minh Khôi

Phan Minh Khôi

HẠNG

1

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:06:37

Phan Minh Khôi

Phan Minh Khôi

HẠNG

3

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:06:37

 • 04

  Phan Minh Khôi

  Số điểm: 92.50%

  Thời gian làm: 00:06:37

 • 05

  Đoàn Thị Yến Nhi

  Số điểm: 87.50%

  Thời gian làm: 00:14:30

 • 06

  Ngọc Anh Phan

  Số điểm: 82.50%

  Thời gian làm: 00:06:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan