KHỐI 7 - ÔN TẬP KIỂM TRA HKII

40 câu 45 phút

Trạng thái:

TỔNG HỢP KIẾN THỨC HKII KHỐI 7

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

2

Số điểm 17.50%

Thời gian làm 85

Tri Anh Le

Tri Anh Le

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 167

Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi

HẠNG

3

Số điểm 15%

Thời gian làm 81

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan