KHỐI 6 - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKII

32 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA HKII

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Nguyen Nhu

Anh Nguyen Nhu

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:07

Anh Nguyen Nhu

Anh Nguyen Nhu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:07

Anh Nguyen Nhu

Anh Nguyen Nhu

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:07

 • 04

  Anh Nguyen Nhu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:07

 • 05

  Anh Nguyen Nhu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:07

 • 06

  Anh Nguyen Nhu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
huynh

thặc thú dzị

Trả lời Thích

Phan Thanh Tai

kỉ lục là 29/32 câu

Trả lời Thích

Quynh Anh Tran Nguyen

thang AN nhieu chuyen thiet

Trả lời Thích

no

mấy cái tk hình chim cánh cụt là tk chung á mấy ba

Trả lời Thích

Nguyễn Tuấn

f7tge7gfin7utfgu7guigiguyjiujug7fdu7pgfhngfhnfgujgfuifigtfju7tgbhjhbggyfffffffuuifioh8iyhgi8tyh65u84y45utui
3820uy
t2i83.th
6u8y32h16utt2+u21+62+6t'4 lp9t[ol9+9u1[oupbl9+980to619tglpv971u=l+91[gp+9ug;1u]tgio0+8g=ui47yh=-u=84tuh]79u]49+8[ui]t4ui+][t8u7[ui[;]7i6uiy7t
6tui16h2y3t+69227662+r97yututu9t4+692ut7+58 +35ut12+6ut4+hyitu4hytui10ht0680h8iuyhti.uth329+976h2tn+5+2+28 y+66t2+ y2t+692u1+6

Trả lời 1 thích

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan