KHỐI 6 - ÔN TẬP HKII

32 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP HKII 2018-2019

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Lan

Anh Lan

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:03

Anh Lan

Anh Lan

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:03

Anh Lan

Anh Lan

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:03

 • 04

  Anh Lan

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:03

 • 05

  Bảo Huyền

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:11

 • 06

  Bảo Huyền

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:11

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan