KHỐI 6 - (IC3) - ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT - CONTROL PANEL

20 câu 15 phút

Trạng thái:

KIỂM TRA 15 PHÚT CONTROL PANEL

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dinh bui nhat khoi

Dinh bui nhat khoi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 61

Minh Thy

Minh Thy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 58

Huy Nguyen

Huy Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 62

 • 04

  Dinh bui nhat khoi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 62 phút

 • 05

  Dinh bui nhat khoi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 63 phút

 • 06

  Dinh bui nhat khoi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 64 phút

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan