KHỐI 6 - (IC3) - ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT - CONTROL PANEL

20 câu 15 phút

Trạng thái:

KIỂM TRA 15 PHÚT CONTROL PANEL

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Thy

Minh Thy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:58

Minh Thy

Minh Thy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:58

Minh Thy

Minh Thy

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:58

 • 04

  Minh Thy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:58

 • 05

  Dinh bui nhat khoi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:01

 • 06

  Dinh bui nhat khoi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:01

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan