KHỐI 6 - (IC3) - BÀI 5 - PHẦN MỀM (TRẮC NGHIỆM)

45 câu 45 phút

Trạng thái:

TỔNG HỢP KIẾN THỨC PHẦN MỀM

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

chosssss

chosssss

HẠNG

2

Số điểm 82.22%

Thời gian làm 00:15:58

chosssss

chosssss

HẠNG

1

Số điểm 82.22%

Thời gian làm 00:15:58

chosssss

chosssss

HẠNG

3

Số điểm 82.22%

Thời gian làm 00:15:58

 • 04

  chosssss

  Số điểm: 82.22%

  Thời gian làm: 00:15:58

 • 05

  chosssss

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:08:01

 • 06

  chosssss

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:08:01

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
tai le

hello lo lo con cặcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Minh Nguyen

Ê Hoàng Minh sao ông làm được hay vậy

Minh Phú ĐZ

hello mấy cưng

chosssss

oh my my my

chosssss

ohohohohohohohoho

chosssss

hellooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan