KHỐI 6 - (IC3) - BÀI 4 - CONTROL PANEL (TRẮC NGHIỆM)

40 câu 40 phút

Trạng thái:

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CONTROL PANEL

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

doan thien phuc lop 6/3

doan thien phuc lop 6/3

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:43

doan thien phuc lop 6/3

doan thien phuc lop 6/3

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:43

doan thien phuc lop 6/3

doan thien phuc lop 6/3

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:43

 • 04

  doan thien phuc lop 6/3

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:43

 • 05

  An Vũ

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:02:29

 • 06

  Ly Nguyen

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:03:20

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan