KHỐI 6 - (IC3) - BÀI 4 - CONTROL PANEL (TRẮC NGHIỆM)

40 câu 40 phút

Trạng thái:

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CONTROL PANEL

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ly Nguyen

Ly Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 200

doan thien phuc lop 6/3

doan thien phuc lop 6/3

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 163

Ly Nguyen

Ly Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 207

 • 04

  Ly Nguyen

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 214 phút

 • 05

  Ly Nguyen

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 235 phút

 • 06

  Ly Nguyen

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 237 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan