KHỐI 6 - (IC3) - BÀI 1 - HỆ ĐIỀU HÀNH (TRẮC NGHIỆM)

46 câu 45 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm kiến thức về Hệ điều hành (IC3)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Baotran Nguyen

Baotran Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:35

Baotran Nguyen

Baotran Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:02

Baotran Nguyen

Baotran Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:05

 • 04

  hvn lop82

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:06:46

 • 05

  Baotran Nguyen

  Số điểm: 97.83%

  Thời gian làm: 00:05:50

 • 06

  Baotran Nguyen

  Số điểm: 95.65%

  Thời gian làm: 00:07:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Tấn Lợi

Tui La Tran Dan nha moi nguoi

Trả lời Thích

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan