Key Applications

40 câu 45 phút

Trạng thái:

Key Applications

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Loc Nguyen

Loc Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 10%

Thời gian làm 00:01:18

Phú Võ Thành

Phú Võ Thành

HẠNG

1

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:01:04

Nguyễn Lan

Nguyễn Lan

HẠNG

3

Số điểm 7.50%

Thời gian làm 00:00:41

 • 04

  Phú Võ Thành

  Số điểm: 2.50%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 05

  Trần Thanh Thảo

  Số điểm: 2.50%

  Thời gian làm: 00:00:32

 • 06

  Trần Đình Truong

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan