IC3-TEST2

40 câu 45 phút

Trạng thái:

Ôn tập kiến thức IC3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hàng Gia Hân

Hàng Gia Hân

HẠNG

2

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:03:23

Hàng Gia Hân

Hàng Gia Hân

HẠNG

1

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:03:23

Hàng Gia Hân

Hàng Gia Hân

HẠNG

3

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:03:23

 • 04

  Hàng Gia Hân

  Số điểm: 92.50%

  Thời gian làm: 00:03:23

 • 05

  ADAD

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:05:37

 • 06

  ADAD

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:05:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nhật Hào Phan

ahihihihi vui vai

Tinh Phong

frtrryrytry

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan