IC3-TEST1

40 câu 45 phút

Trạng thái:

Một số câu hỏi trong IC3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ADAD

ADAD

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:04:16

lop 81

lop 81

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:03:32

ADAD

ADAD

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:04:16

 • 04

  ADAD

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:04:16

 • 05

  ADAD

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:04:16

 • 06

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:13:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan