IC3-TEST1

40 câu 45 phút

Trạng thái:

Một số câu hỏi trong IC3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tran Tin Trung

Tran Tin Trung

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:42

Tran Tin Trung

Tran Tin Trung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:11

Tran Tin Trung

Tran Tin Trung

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:04:21

 • 04

  lop 81

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:03:32

 • 05

  ADAD

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:04:16

 • 06

  ADAD

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:04:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan