ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2018

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2018

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khoai Lang Nướng

Khoai Lang Nướng

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:40

Khoai Lang Nướng

Khoai Lang Nướng

HẠNG

1

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:40

Khoai Lang Nướng

Khoai Lang Nướng

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:40

  • 04

    Khoai Lang Nướng

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan