ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2018

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2018

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bích Vân

Bích Vân

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:05

Nguyễn Thúy Vy

Nguyễn Thúy Vy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:32

Nguyễn Duyên Nhi

Nguyễn Duyên Nhi

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:07

 • 04

  Nguyễn Thúy Vy

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:01:39

 • 05

  Nguyễn Duyên Nhi

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:04:34

 • 06

  bách nguyễn xuân

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:04:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan