ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2017

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2017

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thúy Vy

Nguyễn Thúy Vy

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:40

Nguyễn Thúy Vy

Nguyễn Thúy Vy

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:36

Bích Vân

Bích Vân

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:47

 • 04

  Nguyễn Thúy Vy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:59

 • 05

  Nguyễn Thúy Vy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:10

 • 06

  Sei Nakagami

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nguyễn Thúy Vy

Chào ad! Theo em, câu 18 là đáp án A (4A) mới phải ạ!

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan