ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2016

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ĐỀ THI LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC THPT 2016

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

anhhuy pham

anhhuy pham

HẠNG

2

Số điểm 82.50%

Phạm Việt Thành

Phạm Việt Thành

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hieu Nghia Nguyen Ton

Hieu Nghia Nguyen Ton

HẠNG

3

Số điểm 82.50%

 • 04

  Oanh Lê Hoàng Ngọc

  Số điểm: 75%

 • 05

  anhhuy pham

  Số điểm: 75%

 • 06

  Vân Phan

  Số điểm: 67.50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan