CÂU LỆNH LẶP FOR ... DO

20 câu 15 phút

Trạng thái:

for ...do

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thắng Trương

Thắng Trương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

Thắng Trương

Thắng Trương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:36

Sang Cris

Sang Cris

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:37

 • 04

  Nhi Duong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:38

 • 05

  Yến Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

 • 06

  Van Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
2+2=5

lol huy

Quốc Huy

cgfuopiyf


\

2+2=5

HACK FB ĐÂY

Thành Ngô

hack thử t coi ddi mày

Quốc Huy

lo làm bài

Thành Ngô

làm bài clmm

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan