1. TỔNG HỢP 69 ĐỀ THI LỊCH SỬ THPT 2018


  Ôn thi thử đề lịch sử 2018 bằng hình thức trắc nghiệm online, có kết quả liền tay, kiểm tra đáp án ngay tại My Aloha.

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hoài Ân Hoài Ân 20:48 17/05/2018 100.00%
  2 Thu hiền Thu hiền 21:43 13/05/2018 100.00%
  3 Lan Nhung Lan Nhung 19:58 10/05/2018 100.00%
  4 Huỳnh Hạnh Huỳnh Hạnh 18:23 19/05/2018 100.00%
  5 Hoàng Lan Hoàng Lan 18:57 11/05/2018 100.00%
  6 Phuoc hung Phuoc hung 20:22 12/05/2018 100.00%
  7 Hà Hoàng Hà Hoàng 06:13 13/05/2018 100.00%
  8 Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyễn 00:01 22/06/2018 100.00%
  9 Trúc Con Trúc Con 20:12 06/06/2018 100.00%
  10 Hà Hoàng Hà Hoàng 12:14 12/05/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.