My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1,459 thí sinh tại Các trường Đại học, Cao đẳng
 • 2
  830 thí sinh tại Thị xã Thuận An
 • 3
  814 thí sinh tại Thị xã Tân Uyên
 • 4
  738 thí sinh tại Thành phố Thủ Dầu Một
 • 5
  676 thí sinh tại Thị xã Dĩ An
 • 6
  568 thí sinh tại Huyện Bắc Tân Uyên
 • 7
  260 thí sinh tại Thị xã Bến Cát
 • 8
  198 thí sinh tại Huyện Dầu Tiếng
 • 9
  135 thí sinh tại Huyện Phú Giáo
 • 10
  91 thí sinh tại Đoàn Khối Các cơ quan Tỉnh
 • 11
  19 thí sinh tại Huyện Bàu Bàng
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  4,364 lượt thi tại Các trường Đại học, Cao đẳng
 • 2
  4,014 lượt thi tại Thành phố Thủ Dầu Một
 • 3
  3,144 lượt thi tại Thị xã Dĩ An
 • 4
  2,504 lượt thi tại Huyện Bắc Tân Uyên
 • 5
  2,286 lượt thi tại Thị xã Thuận An
 • 6
  2,232 lượt thi tại Thị xã Tân Uyên
 • 7
  1,063 lượt thi tại Huyện Dầu Tiếng
 • 8
  452 lượt thi tại Huyện Phú Giáo
 • 9
  442 lượt thi tại Thị xã Bến Cát
 • 10
  400 lượt thi tại Đoàn Khối Các cơ quan Tỉnh
 • 11
  289 lượt thi tại Huyện Bàu Bàng
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh Sơn

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp B, Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Tel: 02743834796
Email: olympictienganhbd@gmail.com