Chuẩn dữ liệu hình ảnh trong y tế

Chuẩn dữ liệu hình ảnh trong y tế

85 21/09/2018

DICOM( Digital Image and Communication in Medicine) là chuẩn đinh nghĩa ra quy tắc dạng và trao đổi hình ảnh y tế cũng như các thông tin liên quan.

-Hình ảnh y tế dc thu nhận từ các thiết bị thu nhận hình ảnh số khác nhau như máy CT,MR, US, NM tạo nên 1 “ ngôn ngữ’ chung cho phép’giao tiếp’ hình ảnh và thông tin y tế liên quan giữa các thiết bị  và hệ thống trong mạng thông tin y tế

-Chuẩn DICOM định ra sự trao đổi thông tin số giữa các thiết bị tạo ảnh và hệ thống mạng thông tin

-Chuẩn bị tăng cường khả năng hoạt động  tương tác của các thiết bị  tạo ảnh y tế bằng cách định ra:

 

+Với việc truyền qua mạng, chuẩn đưa ra  một bộ các giao thức đc tuân theo bởi các thiết bị  thích nghi chuẩn

+Cú pháp , ngữ chuẩn  của lệnh  và thông tin liên quan đc trao đổi sử dụng các giao thức này

+Chuẩn đưa ra 1 bộ các đơn vị lưu trữ  trung gian,cũng như khuôn dạng file và cấu trúc thư mục y tế.

+Thông tin ddc sử dụng trong ứng dụng tuân theo chuẩn

-Các lớp đối tượng của DICOM:

Lớp đối tg tiêu chuẩn: Bệnh nhân, Xét nghiệm, Nguồn lưu trữ, Chú giải ảnh

Lớp đối tg tổ hợp: Ảnh CR, Ảnh CT, Ảnh số hóa film DF.MRI…

--------------------

Liên hệ nếu thắc mắc :

++facebook của tôi : http://bit.ly/2gbTWGk

+++blog  : http://bit.ly/2iEwW3Y

++ pinterest của tôi : http://bit.ly/2yXVriG

+++kênh học tập  : http://bit.ly/2zM0S1v

++ instagram của tôi : http://bit.ly/2iFqGsW

+++  Tumblr : http://bit.ly/2zUrIp3

++  reddit : http://bit.ly/2zKuA7h

+++ google+ : http://bit.ly/2iCRIkz

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn