Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do (P3)

15 câu 10 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Le Pham Thi Hoai

Le Pham Thi Hoai

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Thanh Thảo

Thanh Thảo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Le Pham Thi Hoai

Le Pham Thi Hoai

HẠNG

3

Số điểm 73.33%

 • 04

  Le Pham Thi Hoai

  Số điểm: 73.33%

 • 05

  Le Pham Thi Hoai

  Số điểm: 73.33%

 • 06

  Thư Phạm

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan