Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi P1

12 câu 8 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huy Nhật

Huy Nhật

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:20

Huy Nhật

Huy Nhật

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:20

Huy Nhật

Huy Nhật

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:03:20

 • 04

  Huy Nhật

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:03:20

 • 05

  Sen Mi Rê

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:05:09

 • 06

  Sen Mi Rê

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:05:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan