GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước1

15 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

  • 04

    Bùi văn trưởng

    Số điểm: 66.67%

  • 05

    Góc Thư Giãn

    Số điểm: 20%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan