GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước1

15 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:04:37

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:04:37

Bùi văn trưởng

Bùi văn trưởng

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:04:37

 • 04

  Bùi văn trưởng

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:04:37

 • 05

  Góc Thư Giãn

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:01:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan