GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (P3)

15 câu 10 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Van Anh Le

Van Anh Le

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Cao Xuân Khánh

Cao Xuân Khánh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Lệ Bùi

Lệ Bùi

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    HT H Thiêm

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan