GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (P3)

15 câu 10 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Van Anh Le

Van Anh Le

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:05:02

Khánh Cao

Khánh Cao

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan