Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa P4

12 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bích Ngọc

Bích Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Hà Thìn

Hà Thìn

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thuýy Ngânn

Thuýy Ngânn

HẠNG

3

Số điểm 41.67%

 • 04

  Thuýy Ngânn

  Số điểm: 41.67%

 • 05

  Thuýy Ngânn

  Số điểm: 41.67%

 • 06

  Thuýy Ngânn

  Số điểm: 41.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan