Địa Lí 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

19 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Nhân

Đỗ Nhân

HẠNG

2

Số điểm 73.68%

Thời gian làm 00:06:22

Lê Thị Trang

Lê Thị Trang

HẠNG

1

Số điểm 94.74%

Thời gian làm 00:02:17

Huong Le

Huong Le

HẠNG

3

Số điểm 63.16%

Thời gian làm 00:04:07

 • 04

  thanh tuyền

  Số điểm: 57.89%

  Thời gian làm: 00:04:32

 • 05

  Lê Thị Trang

  Số điểm: 57.89%

  Thời gian làm: 00:07:02

 • 06

  Đỗ Thị Hòa

  Số điểm: 26.32%

  Thời gian làm: 00:04:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan