Địa Lí 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế

15 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nt Ngọc Tuyền

Nt Ngọc Tuyền

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:29

Bà tân vlogs

Bà tân vlogs

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:04:13

Nt Ngọc Tuyền

Nt Ngọc Tuyền

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:29

 • 04

  Nt Ngọc Tuyền

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:29

 • 05

  Nt Ngọc Tuyền

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan