Địa Lí 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế

15 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ma Văn Duyệt

Ma Văn Duyệt

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Nhàn Hồ

Nhàn Hồ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phú Quách

Phú Quách

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Trần Thị Lệ 12a2

  Số điểm: 80%

 • 05

  Bà tân vlogs

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Huỳnh Thanh Triều 12b1

  Số điểm: 53.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan