Địa Lí 12 Bài 41: Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL P1

10 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Trang

Lê Thị Trang

HẠNG

2

Số điểm 80%

Bích Ngọc

Bích Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 90%

Nguyễn Thị Hồng Hà

Nguyễn Thị Hồng Hà

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Phan trần ngọc

  Số điểm: 80%

 • 05

  Bích Ngọc

  Số điểm: 60%

 • 06

  Nguyên Bảo

  Số điểm: 60%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Lê Thị Trang

Đề lỗi mấy câu

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan