Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành cây CNLN và CNGSP

10 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

2

Số điểm 50%

Tiên Thuỳ Đào

Tiên Thuỳ Đào

HẠNG

1

Số điểm 60%

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

3

Số điểm 50%

  • 04

    Nguyen Van Thao

    Số điểm: 50%

  • 05

    Nguyen Van Thao

    Số điểm: 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan