Địa Lí 12 Bài 33:chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Nguyên

Đỗ Nguyên

HẠNG

2

Số điểm 88.24%

Yêu yêu

Yêu yêu

HẠNG

1

Số điểm 94.12%

Milô

Milô

HẠNG

3

Số điểm 82.35%

 • 04

  Cao Thị Mơ

  Số điểm: 47.06%

 • 05

  Milô

  Số điểm: 35.29%

 • 06

  Phạm Thị Mỹ Xuyên

  Số điểm: 23.53%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan