Địa Lí 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch P2

12 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

2

Số điểm 0%

Linh Phan

Linh Phan

HẠNG

1

Số điểm 58.33%

Thanh Thảo

Thanh Thảo

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  Linh Phan

  Số điểm: 0%

 • 05

  Tâm Nguyễn

  Số điểm: 0%

 • 06

  Tâm Nguyễn

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan