Địa Lí 12 Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp P1

12 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhím Emm

Nhím Emm

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:03:00

Nhím Emm

Nhím Emm

HẠNG

1

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:03:00

Nhím Emm

Nhím Emm

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:03:00

 • 04

  Nhím Emm

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:03:00

 • 05

  Tâm Nguyễn

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:06

 • 06

  Tâm Nguyễn

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan