Đề trắc nghiệm địa lý số 7 P2

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thị Thu

Trần Thị Thu

HẠNG

2

Số điểm 47.06%

Màu xanh

Màu xanh

HẠNG

1

Số điểm 58.82%

Mưa Tím

Mưa Tím

HẠNG

3

Số điểm 11.76%

  • 04

    Nga Trần

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan