Đề trắc nghiệm địa lý số 5 P2

16 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trang Anh

Trang Anh

HẠNG

2

Số điểm 6.25%

Thời gian làm 00:00:20

Trang Anh

Trang Anh

HẠNG

1

Số điểm 37.50%

Thời gian làm 00:02:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan