Đề trắc nghiệm địa lý số 5 P2

16 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan cao anh nam

Phan cao anh nam

HẠNG

2

Số điểm 62.50%

Thanhh Nhã

Thanhh Nhã

HẠNG

1

Số điểm 93.75%

Thanhh Nhã

Thanhh Nhã

HẠNG

3

Số điểm 62.50%

 • 04

  Trang Anh

  Số điểm: 37.50%

 • 05

  Trang Anh

  Số điểm: 6.25%

 • 06

  Thiên Phước

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan