Đề trắc nghiệm địa lý số 3 P2

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

loan khanhs

loan khanhs

HẠNG

2

Số điểm 64.71%

Niê Sira

Niê Sira

HẠNG

1

Số điểm 94.12%

Niê Sira

Niê Sira

HẠNG

3

Số điểm 52.94%

 • 04

  Lê Minh Hiếu

  Số điểm: 41.18%

 • 05

  Lê Minh Hiếu

  Số điểm: 29.41%

 • 06

  Oanh Vi

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan