Đề trắc nghiệm địa lý số 2 P1

20 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Việt Đức

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bích Ngọc

Bích Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 85%

Nguyễn Phú

Nguyễn Phú

HẠNG

1

Số điểm 100%

Phương Thảo

Phương Thảo

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  Huong Le

  Số điểm: 60%

 • 05

  Huong Le

  Số điểm: 60%

 • 06

  Huong Le

  Số điểm: 60%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan